Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kinh doanh – Bán hàng

Kinh nghiệm bán hàng online – ra đơn khủng

Mấy hôm nay được nhiều AE ib hỏi về vấn đề làm sao để giảm chi phí truyền thông cho các sản phẩm mới trong giai đoạn khó khăn này, mình thì cũng không có gì nhiều ngoài vài điều đã đúc kết được từ case study của chính doanh nghiệp mình phải tiếp cận khách hàng như nào, nuôi dưỡng giai đoạn tìm hiểu của khách như nào để có được đơn hàng đầu tiên

Read More

Chiến lược kinh doanh – Làm cách nào để thành công?

Thương trường là chiến trường, cũng giống như những vị tướng khi xưa, những lãnh đạo ngày nay cần phải xây dựng một chiến lược cạnh tranh hiệu quả để có thể chiến thắng được đối thủ của mình. Khác với những kế hoạch kinh doanh nêu ra từng bước thực hiện một nhiệm vụ, một mục tiêu cụ thể, rõ ràng, chiến lược kinh doanh lại vạch nên cho doanh nghiệp một hướng phát triển chung

Read More

Những gợi ý giúp bạn xây dựng chiến lược bán hàng và marketing hiệu quả

An independent film is a film production resulting in a feature film that is produced mostly or completely outside of the major film studio system. In addition to being produced and distributed by independent entertainment companies, independent films are also produced and/or distributed by subsidiaries of major film studios.

Read More