Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Performance Marketing

Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook

Nếu bạn để ngân sách ngày hoặc trọn đời thì khi nhân bản nhóm lên sẽ tạo ra nhóm y hệt với ngân sách đó.Nhiều người không để ý cứ set mới hoặc nhân nhóm liên tục mà không để ý ngân sách mỗi ngày hoặc quên tắt camp cũđâm ra sau một thời gian chạy sẽ thấy hóa đơn FB gửi về liên đến cả triệu chỉ trong vài ngày

Read More