Vinalink Academy


Học viện Vinalink Academy được thành lập từ năm 2010 và đào tạo lần đầu tiên tập chung là khóa Seo Pro. Hiện nay Vinalink đã có hàng chục khóa học và 3 Trung tâm đào tại trên cả nước.

Các khóa học chính :

1. Khóa Seo Vua – 14 buổi
2. Khóa học Lập kế hoạch Digital Marketing – 12 buổi
3. Khóa học Facebook Marketing – 7 buổi
4. Khóa học bán hàng online
5. Khóa học 3C – Content marketing

Các Trung tâm đào tạo trên toàn quốc

Hanoi : Số 6 Nguyễn Công Trứ và 85 Vương Thừa Vũ – Hanoi – Tel : 844-382.12345
HCM : Số 6 Phan đình Giót – Tân Bình – HCM – Tel : 848.39.683838 hoặc 93 Phó Đức Chính – quận 1 – HCM