Đây là 4 mô hình xây dựng cấu trúc thương hiệu ngoài ra cấu trúc thương hiệu thứ 5 là Hybrid tức là lưỡng tính kết hợp giữa các cấu trúc khác nhau   Mô hình Branded house:  – Là gì? Có tý giống nhau, nhìn cái nhận ra ngay […]

Cấu trúc thương hiệu – 5 Mô hình cấu trúc ...


The Vươn - Luxury Garden Office nơi trụ trì của ngài Thích Quảng bá
Các khái niệm RTB, RTbelive, RTA, RTR trên sẽ được giải thích trong bài viết sau của Nhà Sư Thích Quảng Bá Tại sao các giáo phái luôn huyền bí khó hiểu và có năng lực siêu nhiên? Đêm qua tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ: Đi lạc vào một […]

RTB, RTbelive, RTA, RTR là những khái niệm gì?


Mô hình ĐMCN trong marketing hiện đại sẽ thay thế 4P, 4C và 4E ? Marketing Mix và những ví dụ cụ thể để giúp các bạn hiểu bản chất của marketing Mix Ai cũng biết trong marketing mix thì mô hình 4P là : Product (sản phẩm) – Price […]

Ví dụ về marketing mix – marketing chiến lược